Záhradný kalendár

Záhrada si počas roka vyžaduje určitú starostlivosť. Pripravili sme pre Vás záhradný kalendár s prehľadom najčastejšie vykonávaných činností počas roka. Kalendár je rozdelený podľa mesiacov.

Na stránke "Záhradný kalendár" sa nachádza: