Svahy

  • 4. marca 2018
    (function () { this['GmediaGallery_77'] = {'settings':{"collectionThumbRecomendedWidth":"260","collectionPreloaderColor":"333333","linkTargetWindow":"_blank","thumbSpacing":"10","tagsFilter":"1","tagCloudAll":"All","tagCloudTextColor":"rgba(0, 0, 0, 1)","tagCloudTextColorOver":"rgba(255,255, 255, 1)","tagCloudBgColor":"rgba(211, 211, 211, 1)","tagCloudBgColorOver":"rgba(11, 11, 11, 1)","collectionThumbHoverColor":"rgba(0, 0, 0, .7)","collectionThumbContentBGColor":"rgba(245,245,245,1)","collectionThumbTitleShow":"1","collectionThumbTitleColor":"rgba(0,0,0,1)","collectionThumbFontSize":"18","collectionThumbDescriptionShow":"1","collectionThumbDescriptionColor":"rgba(0,0,0,1)","collectionThumbDescriptionFontSize":"15","collectionReadMoreButtonLabel":"Read More","collectionReadMoreButtonLabelColor":"rgba(255, 255, 255, 1)","collectionReadMoreButtonBGColor":"rgba(0, 0, 0, 1)","collectionReadMoreButtonLabelColorHover":"rgba(0, 0, 0, 1)","collectionReadMoreButtonBGColorHover":"rgba(235,235,235,1)","modaBgColor":"rgba(0,0,0,0.9)","modalInfoBoxBgColor":"rgba(255,255,255,1)","modalInfoBoxTitleTextColor":"000000","modalInfoBoxTextColor":"333333","infoBarCountersEnable":"1","infoBarDateInfoEnable":"1","lightBoxEnable":"1","sliderPreloaderColor":"ffffff","sliderBgColor":"rgba(0,0,0,0.8)","sliderHeaderFooterBgColor":"000000","sliderNavigationColor":"rgba(0,0,0,1)","sliderNavigationIconColor":"rgba(255,255,255,1)","sliderNavigationColorOver":"rgba(255,255,255,1)","sliderNavigationIconColorOver":"rgba(0,0,0,1)","sliderItemTitleFontSize":"24","sliderItemTitleTextColor":"ffffff","sliderThumbBarEnable":"0","sliderThumbBarHoverColor":"ffffff","sliderThumbSubMenuBackgroundColor":"rgba(0,0,0,1)","sliderThumbSubMenuBackgroundColorOver":"rgba(255,255,255,1)","sliderThumbSubMenuIconColor":"rgba(255,255,255,1)","sliderThumbSubMenuIconHoverColor":"rgba(0,0,0,1)","sliderInfoEnable":"1","sliderItemDownload":"1","sliderItemDiscuss":"1","sliderSocialShareEnabled":"1","sliderLikesEnabled":"1","customCSS":"","module_url":"https:\/\/www.greenfingers.sk\/wp-content\/plugins\/grand-media\/module\/amron","license":"3154:1sl-cf28-3adc-ddec","post_url":"https:\/\/www.greenfingers.sk\/tag\/svahy"}, "appQuery":{"orderby":"ID","order":"DESC","album__in":"77","status":["publish"]}, "appApi":"https:\/\/www.greenfingers.sk\/?gmedia-app=1&gmappversion=4&gmmodule=1", "appInfo":{"name":"Z\u00e1hrada s baz\u00e9nom","description":""}}; })()
  • 15. februára 2018
    Zdá sa vám záhrada v rovine príliš fádna? Odteraz už nemusí. Súčasná záhradná architektúra totiž prináša efektné riešenie – umelo vytvorené vyvýšeniny a zvlnenia. Mimoriadne vhodné je takéto niečo zrealizovať v záhrade vybudovanej v japonskom štýle. Všetko je pomerne jednoduché. Stačí na vytipované miesta naviezť kvalitný substrát, vymodelovať vyvýšeniny a tie po nejakom čase osadiť [...]