Záhrady

  • 15. februára 2018
    K záhrade patrila, patrí a zrejme aj naďalej bude patriť voda. Prepožičiava jej vzácnu mikroklímu, obdarúva ju atraktívnymi vizuálnymi efektmi a v neposlednom rade sa výborne dopĺňa s mnohými rastlinami. Vodné prvky, takisto ako všetko ostatné, podliehajú zaujímavým zmenám.  V prvom rade získavajú dynamickejší a modernejší ráz a sú viac flexibilné. Voda sa s obľubou [...]